Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Kuormittumisen ja palautumisen seurantajärjestelmän kehittäminen lento- ja jalkapallossa

KUORMITTUMISEN JA PALAUTUMISEN SEURANTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN LENTO- JA JALKAPALLOSSA

<< [ previous ] Naismaileriprojekti 2004 – 2005

>> [ next ] Ecomomic impacts of the Helsinki 2005 World Championships In Athletics