Siirry sisältöön
Jyväskylän yliopiston liikuntabiologia > Theses > Bachelor’s theses > Sukupuolen vaikutus toistomaksimiin ja sarjojen määrään uupumukseen asti tehdyissä voimakuormituksissa

SUKUPUOLEN VAIKUTUS TOISTOMAKSIMIIN JA SARJOJEN MÄÄRÄÄN UUPUMUKSEEN ASTI TEHDYISSÄ VOIMAKUORMITUKSISSA

  • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
  • Writer(s): Kolho, Inka;
  • Publisher: Jyväskylän yliopiston liikuntabiologia
  • Published: 2022
  • Page count: 44
  • Type: Theses, Bachelor’s theses
  • Research method: Experimental
  • Keywords: toistomaksimi, lihasväsymys, liikunta, naiset, sukupuoli, suorituskyky, voimaharjoittelu, kuormitus, sukupuolierot, harjoittelu, miehet, uupumus
  • Language: Finnish
  • Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sukupuolen mahdollisia vaikutuksia toistomaksimiin ja sarjojen määrään uupumukseen asti tehdyissä voimakuormituksissa. Tutkimus suoritettiin osana Jyväskylän yliopiston laajempaa voimatutkimusta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 39 perustervettä aikuista, joista naisia oli 19 ja miehiä 20. Tutkittavat olivat iältään 20–40-vuotiaita. Tutkittavat jaettiin harjoitustaustan mukaan aloittelijoihin (n=14), voimailijoihin (n=12) tai fitnessurheilijoihin (n=13). Tutkimusasetelmana oli poikittais-tutkimus, eli kaikki tutkittavat tulivat tutkimusmittauksiin yhden päivän ajaksi. Tutkimus tapahtui Jyväskylässä liikuntalaboratorion tiloissa. Tarkasteltavina liikkeinä olivat hauiskääntö ja yhden jalan jalkaprässi. Jokaiselta tutkittavalta testattiin yhden toiston maksimit molemmissa liikkeissä. Lisäksi molemmissa liikkeissä suoritettiin toistomaksimi- ja sarjakuormitustesti. Sarjakuormituksessa tutkittavat suorittivat kahdeksan toiston sarjoja uupumukseen asti 30–90 sekunnin palautusajoilla. Toistomaksimi- ja sarjakuormituksissa käytettiin 50 % 1RM kuormaa hauiskäännössä ja 75 % 1RM kuormaa yhden jalan jalkaprässissä. Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että sukupuolieroja voidaan havaita sarjakuormituksessa harjoitustaustasta riippumatta, vaikka toistomaksimissa ei olisikaan eroja. Merkittävin sukupuoliero oli yhden jalan jalkaprässin sarjakuormituksessa, jossa naiset suorittivat keskimää-rin yhteensä 41,5 toistoa ja miehet 22 toistoa (p < 0,001). Hauiskäännön sarjakuormituksessa sukupuolieroja ei sen sijaan havaittu (p = 0,351). Tulosten perusteella ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti sanoa, miksi sukupuolieroja havaittiin jalkaprässin sarjakuormituksessa mutta ei hauiskäännön. Tähän saattoi vaikuttaa esimerkiksi eri liike, töitä tekevän lihasmassan suuruus tai käytetty kuorma. Näyttäisi kuitenkin siltä, että erityisesti yhden jalan jalkaprässissä 75 % 1RM kuormalla naisilla olisi parempi kyky ylläpitää suorituskykyä usean sarjan kuormituksessa.

<< [ previous ] Yksittäin ammuttujen laukausten ja ampumasarjojen ensimmäisten laukausten vertailu ampumahiihtäjillä

>> [ next ] Matalatehoisen kuormituksen rasituksensiedon ja maksimaalisen hapenottokyvyn välinen yhteys