Siirry sisältöön
Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus > Theses > University of applied sciences theses > Psyykkisen valmennuksen käsikirja juniorilentopallovalmentajille

PSYYKKISEN VALMENNUKSEN KÄSIKIRJA JUNIORILENTOPALLOVALMENTAJILLE

  • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
  • Writer(s): Happonen, Satu;
  • Publisher: Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus
  • Published: 2018
  • Page count: 176
  • Type: Theses, University of applied sciences theses
  • Research method: Experimental
  • Keywords: psyykkinen valmennus, lentopallo, kokonaisvaltaisuus
  • Language: Finnish
  • Abstract: Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää psyykkisen valmennuksen keinoja lapsuusvaiheen eli 6–12-vuotiaiden valmennuksessa. Opinnäytetyöni toimeksiantajana on Puijo-Wolley juniorit, kuopiolainen lentopalloseura, jonka valmennuksen kehittämisen osa-alueeseen työ kuuluu. Seuran lapsuusvaiheen joukkueiden ohjaajilta ja valmentajilta puuttuu psyykkisen valmennuksen osaamista, jota tarvitaan pelaajien kokonaisvaltaisen kehittämisen edistämiseksi. Valmistuessaan työ tuotti seuran valmentajien käyttöön psyykkisen valmennuksen käsikirjan, joka sisältää sekä käytännön harjoitteita että teoriataustaa psyykkisen valmennuksen osa-alueista. Psyykkinen valmennuksen käsikirja pohjautuu kokonaisvaltaiseen urheilijakeskeiseen valmentamiseen, johon psyykkinen valmentaminen kuuluu olennaisena osana. Käsikirjan harjoitteet on laadittu urheilussa vaadittavien keskeisten psyykkisiä ominaisuuksien ympärille. Työ toteutettiin toimintatutkimuksen periaatteiden mukaisesti. Psyykkisen valmennuksen käsikirjan tarpeen kartoittamiseksi sekä sen sisällön ideoimiseksi pidin fokusryhmähaastattelun, asiantuntijahaastattelun ja toimijapalaverin sekä tutustuin kirjallisuuteen. Valmentajat kokeilivat käsikirjan käyttöä kahden viikon ajan. Siitä saadun palautteen avulla arvioin käsikirjan toimivuutta ja käyttömahdollisuuksia eri ikäisillä pelaajilla. Lisäksi opinnäytetyö antoi sysäyksen seuran psyykkisen valmennuksen toimintamallin suunnitteluun. Tulosten perusteella käsikirja soveltuu 6-12-vuotiaille ja harjoitteet olivat ymmärrettäviä. Valmentajat eivät kokeneet psyykkistä valmennusta haasteelliseksi. Lyhyen harjoittelujakson perusteella ei voitu arvioida psyykkisen valmennuksen vaikutuksia yksilö- tai joukkuetasolla. Aiemman tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että psyykkinen valmentaminen auttaa urheilijaa ja joukkuetta hyödyntämään optimaalisesti voimavarojaan harjoitus- ja pelitilanteissa. Urheilijat ja valmentaja parantavat psyykkistä hyvinvointiaan, itsetuntemustaan, persoonallisuuden kehittymistä sekä harjoittavat psyykkisiä urheilussa ja elämässä tarpeellisia taitoja, jotka auttavat kohtaamaan urheiluun liittyviä stressitilanteita. Pidemmällä aikavälillä edellä mainitut vaikutukset on mahdollista saavuttaa.

<< [ previous ] Psyykkinen valmennus osana sotilas-5-otteluvalmennusta : Psyykkisen valmentamisen opas