Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Tutkimuksia urheiluseuran johtamisen kysymyksistä

TUTKIMUKSIA URHEILUSEURAN JOHTAMISEN KYSYMYKSISTÄ

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Aarresola,Outi;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2020
 • Page count: 75
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-7290-09-5
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Tässä tutkimuskoosteessa esitellään viimeaikaisia urheiluseuran johtamiseen liittyviä ulkomaisia tutkimuksia. Tutkimusten kokoaminen aloitettiin vuoden 2018 alussa, osana Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen ja Suomen Olympiakomitean yhteistyötä seuratoiminnan tietoperusteisessa kehittämisessä. Kooste on tarkoitettu sekä järjestöjen että seurojen itsensä käyttöön – ja tietysti kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita urheiluseuran johtamisen kysymyksistä. Tutkimuskooste koostuu kuudesta luvusta, jotka on jaettu kahteen osaan: Ensimmäisen osan luvut käsittelevät ihmisten johtamista ja ihmisiä johtamassa: vapaaehtoisten johtamista, hallitustyöskentelyä ja johtajuutta. Toinen osa käsittelee urheiluseurojen kapasiteettia, tuloksellisuutta ja hallintoa. Kussakin luvussa esitellään aihetta käsiteleviä tutkimuksia ja hieman teemojen taustoja. Koostetta voi lukea haluamassaan järjestyksessä luku tai tutkimus kerrallaan. Suosittelen kuitenkin aloittamaan tämän johdannon lukemisella, jotta koosteen termit ja rajaukset tulevat selviksi. On myös hyvä pitää mielessä, että kooste käsittelee vain johtamisen tutkimuksen näkökulmia, ei kaikkea urheiluseuratoimintaa. Urheiluseuratyöstä on puhuttava myös muilla kuin johtamisen käsitteillä, vaikka tässä koosteessa ei niin tehdäkään. Toivottavasti kooste avaa ajatuksia myös kriittiseen pohdintaan erilaisia johtamisoppeja kohtaan.

<< [ previous ] Miesten maalipallon teknis-taktinen lajianalyysi 2008–2018

>> [ next ] Valmentajakysely 2019