Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Urheilulukiot - seurantatietoa vuosilta 2006-2018

URHEILULUKIOT - SEURANTATIETOA VUOSILTA 2006-2018

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Nieminen, Maarit; Lämsä, Jari;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2019
 • Page count: 64
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-7290-01-9
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Suomessa toimii tällä hetkellä 15 erityisen tehtävän saanutta urheilulukioita. Niiden tehtävänä on auttaa nuoria urheilijoita opiskelujen ja urheilun yhteensovittamisessa. Urheilulukioiden toiminnan seurantaa toteuttavat yhteistyössä Suomen Olympiakomitea ja KIHU. Suomen Olympiakomitea vetää urheiluoppilaitosten yhteistyötä ja on vastannut seurantakyselyjen toteutuksesta vuoteen 2013 saakka. KIHU on koonnut kyselyjen tiedot yhteen ja vuodesta 2015 lähtien myös toteuttanut kyselyt Webropol-kyselytyökalun avulla. Tässä selvityksessä esitellään seurantatietoja urheilulukioiden toiminnasta yli kymmenen vuoden ajanjaksolta, vuodesta 2006 vuoteen 2018. Selvityksen aineiston muodostavat kolme laajaa kyselyaineistoa lukuvuosilta 2005-2006, 2010-2011 ja 2015-2016, joihin lähes kaikki urheilulukiot ovat vastanneet. Kyselyt on toteutettu sähköisesti. Lisäksi urheilulukioilta on kerätty syksyllä 2016, 2017 ja 2018 tietoja oppilaitoksiin hakeneista ja valituista urheilijoista.

<< [ previous ] HUIPPU-URHEILUN ARVOSTUS JA LAJIEN SEURAAMINEN; väestökyselyn 2018 tuloksia

>> [ next ] Jääkiekkoharrastuksen jatkumiseen vaikuttavat tekijät juniori-iässä - Seurantatutkimuksen kohderyhmänä vuonna 2000 syntyneet jääkiekkoilijat