Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Huippu-urheilun arvostus ja lajien seuraaminen; väestökyselyn 2018 tuloksia

HUIPPU-URHEILUN ARVOSTUS JA LAJIEN SEURAAMINEN; VÄESTÖKYSELYN 2018 TULOKSIA

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Mäkinen, Jarmo; Lämsä, Jari; Pusa, Sanna;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2018
 • Page count: 35
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-7290-00-2
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus osallistui vuonna 2016 kansainväliseen vertailututkimukseen, jossa tarkasteltiin väestön suhtautumista huippu-urheiluun viidessä eri maassa. Tutkimuksen toteuttaminen poiki ajatuksen vastaavien kyselyjen systematisoinnista ja kansalaismielipiteen esiin nostamisesta säännöllisesti liittyen huippu-urheilun arvostukseen, seuraamiseen, esikuviin, menestykseen ja huippu-urheilutoimijoiden luottamukseen. Lisäpontta tähän antoi se, että viimeisin aikuisväestön liikuntaharrastamista ja vapaaehtoistyötä käsittelevä tutkimus oli Kansallinen liikuntatutkimus vuodelta 2010. Tarve ajankohtaiselle, eri lajien harrastamista ja liikunnan vapaaehtoistyötä käsittelevälle tiedolle oli siten suuri sekä liikuntajärjestöissä, julkishallinnossa että tutkimuskentällä. Vuoden 2016 kysely toteutettiin syksyllä Rion kesäolympialaisten jälkeen perustuen Taloustutkimus Oy:n paneeliin. Sen kohteena olivat 18–69-vuotiaat suomalaiset iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan painotettuina. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 690 henkilöä. Tässä raportoitava vuoden 2018 kysely toteutettiin puolestaan keväällä PeyongChangin talviolympialaisten jälkeen Kantar TNS paneeliin perustuen. Sen kohteena ovat 15–74-vuotiaat suomalaiset iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan painotettuina. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 569 henkilöä. Kyselyn teemat ovat esitetty alla olevassa taulukossa taustatietoja lukuun ottamatta. Tässä raportissa keskitytään urheilun seuraamista, huippu-urheilua ja luottamusta olympiakomiteaan koskeviin tuloksiin. Liikunnan ja urheilun harrastamista ja vapaaehtoistyötä koskevista teema-alueista tehdään erillinen raportti vuoden 2019 keväällä.

<< [ previous ] Liikunnan ja urheilun julkinen tuki ja rakenteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa

>> [ next ] URHEILULUKIOT - SEURANTATIETOA VUOSILTA 2006-2018