Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Urheiluyläkoulukokeilun arviointi lukuvuosi 2017-2018

URHEILUYLÄKOULUKOKEILUN ARVIOINTI LUKUVUOSI 2017-2018

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Nieminen, Maarit; Aarresola, Outi; Mononen, Kaisu; Pusa Sanna;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2018
 • Page count: 76
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-96-9
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Urheiluyläkoulukokeilun tarkoituksena on luoda valtakunnallinen yläkoulumalli, jonka avulla helpotetaan urheilun ja koulunkäynnin yhdistämistä yläkouluiässä. Kokeilussa on mukana 25 koulua 14 kunnasta. Kokeilua koordinoi Olympiakomitea, mutta käytännön toteutuksesta vastaavat mukana olevat koulut yhteistyöverkostoineen. Kolmivuotinen kokeilu alkoi elokuussa 2017. Tämä arviointi käsittelee urheiluyläkoulukokeilun ensimmäistä lukuvuotta, 2017-2018. Arviointia varten on toteutettu kysely kokeiluun osallistuville oppilaille, kerätty kouluilta itsearviot lukuvuoden toiminnasta, haastateltu valtakunnallisen tason toimijoita sekä kerätty dokumentteja kokeilun suunnitteluun ja toteutukseen liittyen. Lisäksi arviointiraportissa on kuvattu lyhyesti valtakunnallisten urheilujärjestöjen näkökulmasta liikunta- ja urheilupainotteisen toiminnan kehittymistä 1980-luvulta tähän päivään. Kokeilu on jakautunut neljään keskeiseen sisältöalueeseen: 1) soveltuvuuskoe, 2) Kasva urheilijaksi -oppisisällöt, 3) liikuntaa tai urheilua 10 vuosiviikkotuntia klo 8-16 välisenä aikana ja 4) digioppimishanke. Ensimmäinen kokeiluvuosi on lähtenyt eri kokonaisuuksien osalta varsin hyvin liikkeelle. Valtakunnallinen soveltuvuuskoe on käytössä useimmilla kouluilla ja Kasva urheilijaksi -oppisisällöt on otettu osaksi urheiluluokkien opetusta niin teoriassa kuin käytännössä. Noin puolet kouluista on pystynyt jo kokeilun ensimmäisen vuoden aikana mahdollistamaan 10 vuosiviikkotuntia lukujärjestyksen yhteyteen. Sen sijaan digioppimishanketta on toteuttanut ensimmäisen lukuvuoden aikana alle puolet kouluista. Yleisesti ottaen kokeilun ensimmäisen vuosi on ollut varsin onnistunut ja kokeilussa mukana olevat koulut ja niiden henkilökunta ovat olleet pääosin hyvin sitoutuneita hankkeeseen. Kaikilla mukana olevilla kouluilla on jo aikaisemmin ollut vähintään liikuntapainotteista opetusta ja kokeilun myötä koulut ovat päässeet kehittämään toimintaansa, luomaan uusia toimintamalleja sekä verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksiaan muiden urheilutoimintaa toteuttavien koulujen kanssa.

<< [ previous ] Lopettaneiden ammattijääkiekkoilijoiden elämäntyytyväisyys ja valmistautuminen uran jälkeiseen elämään Suomessa

>> [ next ] Liikunnan ja urheilun julkinen tuki ja rakenteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa