Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Lopettaneiden ammattijääkiekkoilijoiden elämäntyytyväisyys ja valmistautuminen uran jälkeiseen elämään suomessa

LOPETTANEIDEN AMMATTIJÄÄKIEKKOILIJOIDEN ELÄMÄNTYYTYVÄISYYS JA VALMISTAUTUMINEN URAN JÄLKEISEEN ELÄMÄÄN SUOMESSA

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Roslund, Pasi; Bertram, Raymond; Konttinen, Niilo;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2018
 • Page count: 23
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Keywords: Elämäntyytyväisyys, valmistautuneisuus, urheilu-ura, uran päättyminen, saavutukset, identiteetti, institutionaalinen tuki, koulutus
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-94-5
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Urheilu-uran päättyminen tapahtuu suhteellisen nuorella iällä. Monet urheilijat eivät kuitenkaan ole valmistautuneita tähän uuteen tilanteeseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä urheilu-uraan liittyvät tekijät vaikuttavat entisten ammattijääkiekkoilijoiden uran jälkeiseen elämäntyytyväisyyteen ja siihen, ovatko he valmistautuneet uran päättymiseen vai eivät. Tutkimuksen aineisto koostui 159:sta entisestä suomalaisesta ammattijääkiekkoilijasta, jotka vastasivat sähköisesti kyselytutkimukseen. Tulosten perusteella korkeampaan elämäntyytyväisyyteen vaikuttivat parempi valmistautuminen uran päättymiseen, suurempi tyytyväisyys saavutuksiin ja korkeampi koulutustaso vastaamishetkellä. Parempaan uran päättymiseen valmistautumiseen oli puolestaan yhteydessä suurempi instituutioilta saatu tuki, vapaaehtoisempi lopettamispäätös ja korkeampi koulutustaso ennen peliuran päättymistä. Entiset jääkiekkoilijat antoivat myös kehitysehdotuksia siihen, kuinka nykyisten pelaajien valmistautumista uran päättymiseen voisi kehittää. Vastaajat ehdottivat pelaajille taloudellista ohjausta, mentori-ohjelmaa ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamista varhaisessa vaiheessa.

<< [ previous ] Väestökysely huippu-urheilun vaikutuksista ja seuraamisesta

>> [ next ] Urheiluyläkoulukokeilun arviointi Lukuvuosi 2017-2018