Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Urheilijan polun huippuvaihe: menestykseen vaikuttavat tekijät sekä tutkimus-, kehittämisja asiantuntijatoiminnan painopisteet 2013-2018

URHEILIJAN POLUN HUIPPUVAIHE: MENESTYKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT SEKÄ TUTKIMUS-, KEHITTÄMISJA ASIANTUNTIJATOIMINNAN PAINOPISTEET 2013-2018

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Ari Nummela, Outi Aarresola, Kaisu Mononen, Leena Paavolainen (toim.);
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2016
 • Page count: 56
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-78-5
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Tämä asiantuntijatyö on osa huippu-urheilun muutosta, jonka visiona Suomi on vuonna 2020 paras Pohjoismaa menestyksellä ja huippu-urheilujärjestelmän toimivuudella mitattuna. Suomalainen huippu-urheilujärjestelmä rakentuu urheilijan ympärille, urheilijan polkua tukien. Urheilijan polku on tapa kuvata yksittäisen urheilijan kokonaisvaltaista fyysistä, henkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä lapsuusvaiheesta valintavaiheen kautta huippuvaiheeseen ja urheilu-uran jälkeiseen elämään. Käsillä oleva asiantuntijatyö käsittelee urheilijan polun huippuvaihetta. Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheeseen on valmistunut omat asiantuntijatyöt (Finni ym. 2014; Mononen ym. 2014). Huippuvaiheen asiantuntijatyö pohjautuuuseiden asiantuntijoiden kokemusperäisen tiedon ohella tutkimustietoon, 41 lajin vuosina 2010 – 2011 valmistuneiden urheilijapolkujen analysointiin sekä 33 lajin urheilija- ja lajikohtaisiin kartoituksiin (vammattomien ja vammaishuippu-urheilun yksilö- ja joukkuelajit). Huippuvaiheen asiantuntijatyön tarkoituksena on olla pohjana huippu-urheilun tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatoiminnan, valmennusosaamisen ja valmentajakoulutuksen kehittämisen linjauksille sekä toiminnan suuntaamiselle.

<< [ previous ] LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN JA LAJILIITTOKYSELY

>> [ next ] Seura-ammattilaisen palkkaaminen - askeleet onnistumiseen