Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Valmentaminen ammattina suomessa 2012

VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA 2012

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Kärmeniemi, Mikko;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2012
 • Page count: 43
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Keywords: valmentajat, ammattilaiset, ammatillistuminen
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-56-3
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Tämä selvitys on jatkoa Suomen Valmentajat ry:n toteuttamalle selvitykselle Valmentaminen ammattina Suomessa 2002. Raportin tarkoituksena on kartoittaa Suomessa toimivien ammattivalmentajien lukumäärä ja työnantajat sekä hahmottaa laadullisia tekijöitä valmentajien työolosuhteissa. Tämän lisäksi tarkastellaan sitä, miten edellä mainitut tekijät ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tiedot on kerätty kyselylomakkeilla niin eri organisaatioilta (lajiliitot, urheiluopistot, urheiluoppilaitokset ja Puolustusvoimat) kuin itse valmentajilta, minkä lisäksi puhelin- ja sähköpostihaastatteluita on käytetty vaadittavien tietojen kartoittamiseksi. Valmentajakysely (N=2956) lähetettiin kaikille Suomen Valmentajat ry:n jäsenille ja vastauksia saatiin kaikkiaan 462, lopulliseksi vastausprosentiksi muodostui näin ollen 16 %. 56 prosenttia vastaajista edustaa yksilölajeja ja naisia vastaajista on puolestaan neljäsosa. Selvityksen tuloksena havaittiin, että 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana valmentajakunnassa on havaittavissa ammattimaistumista. Ammattivalmentajien määrä on kasvanut reilulla 400 valmentajalla, mutta vieläkin keskeisempi muutos on päätoimisten valmentajien määrän kehitys eri organisaatioissa. Toteutetut kehittämistoimenpiteet ovat voineet vaikuttaa näihin muutoksiin positiivisesti. Urheiluseurat toimivat edelleen ammattivalmentajien pääasiallisena työllistäjänä ja niiden osuus on suhteellisesti arkasteltuna kasvanut sitten vuoden 2002. Lajiliitoissa valmentajamäärät ovat puolestaan vähentyneet eniten, mutta myös ne ovat onnistuneet lisäämään päätoimisten lukumääriä. Lajikohtainen tarkastelu osoittaa, että monessa lajissa on myös tehty ansiokasta työtä valmentamisen ammattimaistumisen suhteen. Eniten ammatti valmentajien lukumäärä on kasvanut jääkiekon, jalkapallon, tenniksen, taitoluistelun ja uinnin parissa. Pudotusta taas on tapahtunut koripallossa, voimistelussa, yleisurheilussa ja suunnistuksessa. Ammattivalmentajakunnan laadullisia muutoksia tarkasteltaessa havaitaan, että viimeisen kymmenen vuoden aikana valmentajien keski-ikä on noussut. Se kertoo toisaalta siitä, että työpaikoista on muodostunut pysyviä, mutta myös siitä, että nuorille ei ole löytynyt päätoimisia paikkoja. Koulutuksen osalta valmentajan ammattitutkinto ja valmentajan erikoisammattitutkinto ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman tavoiteltuna koulutusmuotona. Tuloissa kehitys on puolestaan kaiken kaikkiaan ollut positiivista, mitä voidaan pitää luonnollisena kehityspiirteenä ottaen huomioon päätoimisten valmentajien määrän kasvu. Lisäksi kirjalliset työsopimukset ovat yleistyneet, mutta niiden sisällöt ovat edelleen kirjavia.

<< [ previous ] Suorituskykyyn vaikuttavat tekijät ja väsyminen sprinttihiihdossa

>> [ next ] Suomalaisen jalkapallon lajianalyysi