Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Tähtäyspisteen liikkeen ja kehon tasapainon vaikutus ammuntasuoritukseen maajoukkuetason ja kansallisen tason ilmakivääriampujilla

TÄHTÄYSPISTEEN LIIKKEEN JA KEHON TASAPAINON VAIKUTUS AMMUNTASUORITUKSEEN MAAJOUKKUETASON JA KANSALLISEN TASON ILMAKIVÄÄRIAMPUJILLA

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Ihalainen, Simo, Mononen, Kaisu; Kuitunen, Sami; Konttinen, Niilo; Salonen, Matti, Wedman, Pasi;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2011
 • Page count: 21
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Keywords: Kivääriammunta, tähtäyspisteen liike, kehon tasapaino
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-45-7
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Ilmakivääriammunnassa suoritus koostuu neljästä eri osa-alueesta, jotka ovat pito, tähtäys, liipaisu ja jälkipito. Myös vakaan kehon tasapainon on katsottu olevan perusedellytys hyvän ammuntatekniikan saavuttamiseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli verrata huippuampujien ja kansallisen tason ampujien tähtäyspisteen liikettä ja tasapainoa toisiinsa, ja määrittää ammuntasuorituksen kannalta oleellisimmat muuttujat pidon, tähtäyksen, liipaisun ja tasapainon osalta. Tutkimukseen osallistui 15 Suomen ampumaurheiluliiton maajoukkueleireille osallistunutta kivääriampujaa, joista neljä maailmancupiin säännöllisesti osallistunutta ampujaa luokiteltiin huippuampujiksi ja muut kansallisen tason ampujiksi. Tutkittavat ampuivat omalla aseellaan kilpasarjan, johon kuului naisilla 40 laukausta ja miehillä 60 laukausta. Kaikista laukauksista mitattiin tähtäyspisteen liike ja osuma optoelektronisella ammunnanharjoittelujärjestelmällä (Noptel Oy, Suomi). Tähtäyspisteen liikettä kuvaavista muuttujista valittiin pääkomponenttianalyysin perusteella 9 muuttujaa kuvaamaan laukauksen pitoa, tähtäystä, liipaisua ja tähtäyksen kestoa. Ampujan kehon tasapaino tähtäyksen aikana mitattiin voimalevyn avulla (Metitur Oy, Suomi). Tasapainoa kuvaaviksi muuttujiksi valittiin painekeskipisteen paikan keskihajonta (sdX ja sdY) kolmella eri aikavälillä. Nämä ajanjaksot olivat 7-2, 2-0 ja 0,5-0 sekuntia ennen laukausta. Huippuampujien ryhmän osumien pistekeskiarvo (10,38 ± 0,07) oli odotetusti parempi (p<0.001) kuin kansallisen tason ampujien pistekeskiarvo (10,19 ± 0,16). Lisäksi huippuampujien pito, tähtäys ja liipaisu olivat parempia, sekä tasapaino vakaampi kuin kansallisen tason ampujilla. Huippuampujat myös käyttivät tähtäykseen pidemmän ajan kuin kansallisen tason ampujat. Kaikista tutkimuksessa mitatuista muuttujista pitoa kuvaava tähtäyspisteen vaakasuuntainen huojunta viimeisen sekunnin aikana ennen laukausta (DevX) oli vahvimmin yhteydessä osumien pistekeskiarvoon, ja DevX selitti 66 % pistekeskiarvon vaihtelusta. Kehon tasapainon osalta ampumalinjaan nähden kohtisuorassa suunnassa tapahtuvan huojunnan suuruus (sdX) oli yhteydessä sekä sarjan pistekeskiarvoon että pidon vakauteen, tähtäykseen ja liipaisuun. Huippuampujien ryhmän tasapaino tässä suunnassa oli myös kansallisen tason ampujia parempi. Tärkeimmistä pidon, tähtäyksen, liipaisun ja tasapainon muuttujista laadittiin viitearvot, joiden perusteella ampujan on mahdollista arvioida yksilöllisiä ammuntatekniikan vahvuusalueita ja kehityskohteita.

<< [ previous ] Tavoitteena laadukas maratonkoulu

>> [ next ] 14–15-vuotiaiden yksilöurheilijoiden harjoittelu, urheilupolut ja mikroympäristö