Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Urheiluvammojen esiintyminen ja niiden hoito nuorisourheilussa

URHEILUVAMMOJEN ESIINTYMINEN JA NIIDEN HOITO NUORISOURHEILUSSA

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Konttinen, Niilo; Mononen, Kaisu; Mononen, Pihlaja, Tuomo; Sipari, Tommi; Arvinen-Barrow, Monna; Selänne, Harri ;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2011
 • Page count: 16
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-40-2
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Tässä raportissa esitellään laajan urheilua harrastavien nuorten keskuudessa tehdyn kyselyn tuloksia. Kysely lähetettiin seitsemän eri lajiliiton yhden ikäluokan kaikille urheilijoille ja kyselyn yhtenä osa-alueena olivat urheiluvammat. Urheiluvammalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaista harjoittelun tai kilpailemisen seurauksena tai niiden yhteydessä esiintynyttä fyysistä haittaa, joka esti urheilijaa harjoittelemasta tai kilpailemasta vähintään neljän päivän ajan. Tutkimuksen tavoitteena oli saada yleiskuva urheiluvammojen esiintymisestä nuorilla urheilijoilla. Kysymysten avulla kartoitettiin urheiluvammojen määrää, hoitoa ja seurauksia. Urheiluvammat katkaisevat urheiluharrastuksen ja voivat pahimmillaan johtaa urheilun lopettamiseen kokonaan. Tässä tutkimuksessa kerättyä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi vammojen ennaltaehkäisyn suunnittelussa ja jatkotutkimusten kohdentamisessa. Aineisto mahdollistaa lajien välisen vammariskin vertailun ja eri lajeille tyypillisten vammojen tunnistamisen.

<< [ previous ] Fortum Tutor -ohjelman arviointi

>> [ next ] Ulkoisen palautteen merkitys ampumasuorituksen harjoittelussa