Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Kohti kestävää huippu-urheilumenestystä: lajiliittojen huippu-urheilujärjestelmien kehitysprosessin arviointi

KOHTI KESTÄVÄÄ HUIPPU-URHEILUMENESTYSTÄ: LAJILIITTOJEN HUIPPU-URHEILUJÄRJESTELMIEN KEHITYSPROSESSIN ARVIOINTI

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Kujanpää, Ville;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2011
 • Page count: 63
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Keywords: arviointi, huippu-urheilu, valmennusjärjestelmä, yhteistyö
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-37-2
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Lajiliittojen huippu-urheilujärjestelmien kehitysohjelma on Suomen Olympiakomitean vuonna 2007 käynnistämä hanke. Hankkeeseen osallistuivat olympiakomitean kanssa yhteistyössä Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ja neljä valtakunnallista valmennuskeskusta; Vierumäki, Pajulahti, Kuortane ja Vuokatti. Hankkeen tarkoituksena on saattaa lajiliittojen huippu-urheilun strateginen kehittäminen raiteilleen. Tässä raportissa arvioidaan kehitysprosessin pilottivaihetta, johon osallistui viisi lajiliittoa; Koripalloliitto, Lumilautaliitto, Tennisliitto, Taitoluisteluliitto ja Voimisteluliitto. Pilottivaihe ajoittui ajanjaksolle syksy 2007 – kevät 2009. Raportin sisältö perustuu pääasiassa prosessiarviointiin, joka tarkoittaa hankkeen toiminnan arviointia hankkeen toiminnan aikana. Raportti sisältää myös jonkin verran jälkiarviointia, jossa keskitytään prosessin tuloksiin. Arvioinnin aineisto koostuu prosessiin osallistuneiden henkilöiden verkkokyselystä, prosessin keskeisten toimijoiden haastatteluista sekä prosessin tuloksena syntyneistä kirjallisista dokumenteista. Kaikki lajiliitot olivat tyytyväisiä prosessin antiin ja näkivät prosessin läpikäymisen merkittävänä askeleena oman huippu-urheilutoimintansa kehitystyössä. Prosessin aikana jokainen laji teki kattavan analyysin huippu-urheilunsa tilasta ja sai hyvät askelmerkit sen kehittämiseen. Prosessin aikana tehty työ konkretisoitui loppuraportissa, joka on nimeltään lajin huippu-urheilun kehitysohjelma 2010-luvulle. Siinä huippu-urheilun keskeiset kehitystoimenpiteet on kiteytetty strategisiksi kehityshankkeiksi. Prosessin aikana kävi ilmi, että vaikka pilottivaiheen lajien luonteet eroavat toisistaan, painivat ne pitkälti samanlaisen problematiikan parissa. Prosessin seurauksena suurempi joukko lajin toimijoita ymmärtää aiempaa paremmin, kuinka pitkäjänteistä työtä huippu-urheilun kehittäminen vaatii. Erittäin tärkeänä pidettiin sitä, että prosessin aikana lajin keskeiset toimijat saatiin säännöllisesti saman pöydän ääreen keskustelemaan lajin tulevaisuudesta. Lajin sisäinen, lajien välinen sekä lajin ja sidosryhmien keskinäinen yhteistyö on tiivistynyt huomattavasti prosessin seurauksena. Suurimpana varjona kehityshankkeiden jalkautuksen yllä nähtiin puutteelliset henkilö- ja talousresurssit. Tästä huolimatta jalkautusvaihe on käynnistynyt kaikkien lajien osalta hyvin. Suurimpana kysymysmerkkinä tulevaisuutta ajatellen on se, miten hyvin käynnistynyt huippuurheilun kehitystyö ja lajien välinen yhteistyö turvataan jatkossa. Lajit toivoivat heti prosessin jälkeen ja toivovat edelleen olympiakomitealta vahvaa tukea ja seurantaa kehityshankkeiden jalkautuksessa. Nähtäväksi jää, kuinka pitkälle olympiakomitean resurssit tuen antamisessa riittävät.

<< [ previous ] Pikaluistelun ja modifioidun jalkaprässitestin voimantuotto ja lihasaktiivisuudet

>> [ next ] Fortum Tutor -ohjelman arviointi