Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Pikaluistelun ja modifioidun jalkaprässitestin voimantuotto ja lihasaktiivisuudet

PIKALUISTELUN JA MODIFIOIDUN JALKAPRÄSSITESTIN VOIMANTUOTTO JA LIHASAKTIIVISUUDET

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Ihalainen, Simo; Mikkola Jussi; Hynynen, Esa; Hänninen Janne; Järvinen Timo; Keränen Tapani, Lehtinen Pirjo; Nummela Ari;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2011
 • Page count: 27
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-36-5
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Kehitysprojektin tarkoituksena oli parantaa pikaluistelijoiden tehontuoton testausta uuden modifioidun jalkaprässin prototyypin avulla. Jalkaprässin toimivuutta testivälineenä tutkittiin vertaamalla 30 sekunnin mittaista jalkaprässisuoritusta vastaavan pituiseen luistelusuoritukseen. Luistelusuoritusta ja jalkaprässisuoritusta vertailtiin toisiinsa fysiologisten (syke, laktaatti) ja biomekaanisten (voimantuotto, EMG) muuttujien avulla. Lisäksi jalkaprässin testituloksia vertailtiin lajikohtaiseen suorituskykyyn eri luistelumatkoilla. Tutkimuksessa käytettyjen fysiologisten muuttujien osalta suoritukset vastasivat toisiaan. Voimantuottoajassa suoritukset poikkesivat koko potkun keston osalta, mutta luistelun puristusvaihe vastasi jalkaprässin konsentrista voimantuottoaikaa. Luistelussa tuotetut voimat olivat suurempia kuin jalkaprässin voimat. Luistelun lihasaktiivisuudet vastasivat jalkaprässisuoritusta paremmin etureisien ja pohkeiden osalta kuin takareisien osalta. Suurin ero luistelun ja jalkaprässin potkujen välillä oli luistelun lähes isometrisen liukuvaiheen puuttuminen jalkaprässin potkusta. Tämän selkeän suoritusten välisen eron takia luistelun potkun simuloiminen jalkaprässissä oli mahdollista ainoastaan luistelun potkun puristusvaiheen osalta. Luistelun puristusvaihe ja jalkaprässin konsentrinen vaihe vastasivatkin toisiaan hyvin. Jalkaprässin antamista testituloksista löytyi tilastollisesti merkitsevät yhteydet lajikohtaiseen suorituskykyyn potkun maksimivoiman, keskimääräisen voiman, impulssin, hetkellisen tehon ja konsentrisen vaiheen tehon osalta. Laajempaa testauskäyttöä varten jalkaprässin ohjelmistoa on edelleen kehitettävä. Testeissä käytetty ohjelmisto laski tuotetun tehon arvot väärin, joten tehon arvot oli laskettava manuaalisesti kulmanopeuden ja voiman perusteella. Nopea palautteen anto ei tällöin ollut mahdollista, mikä on ehdoton vaatimus jalkaprässin käytölle pikaluistelijoiden testilaitteena. Testistä pitäisi pystyä antamaan nopeasti ainakin 30 sekunnin keskimääräinen teho, maksimaalinen tehonarvo (5 parhaan potkun keskiarvo) ja väsymisindeksi. Ohjelmistopäivitysten lisäksi myös prässin laitteistopuoli vaatii vielä kehitystä. Prässin kulmamuuttujien laskemiseen käytetty anturi ei soveltunut maksimaalisen suorituksen mittaamiseen, sillä suorituksen aiheuttamat kolahdukset ja iskut aiheuttivat virheitä mittaustuloksiin. Edellä mainittujen seikkojen takia erityisesti tehontuoton tuloksiin pitää suhtautua varauksella.

<< [ previous ] VOK-hankkeen vaikuttavuus: Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010

>> [ next ] Kohti kestävää huippu-urheilumenestystä: Lajiliittojen huippu-urheilujärjestelmien kehitysprosessin arviointi