Jyväskylän yliopiston liikuntabiologia > Seminar assignments > Suunnistuksen psyykkinen lajianalyysi

SUUNNISTUKSEN PSYYKKINEN LAJIANALYYSI

  • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
  • Writer(s): Wennman, Heini, Sorvisto, Juha, ;
  • Publisher: Jyväskylän yliopiston liikuntabiologia
  • Published: 2011
  • Type: Seminar assignments
  • Research method: Literature review
  • Keywords: toiminnan ohjaus, suorituksen hallinta, psyykkinen valmennus, mielikuvaharjoittelu, harjoittelun ohjelmointi,
  • Language: Finnish
  • Abstract: Wennman, Heini & Sorvisto, Juha 2009. Suunnistuksen psyykkinen lajianalyysi. Valmentajaseminaarityö VTE.A008, Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, 51 s. Suunnistus on kokonaisvaltainen laji, ja on tärkeä hahmottaa, miten psyykkinen puoli kokonaisuudessaan sijoittuu suunnistuksen vaatimuksiin. Kestävyysominaisuuksiltaan suunnistus vastaa hyvin kestävyysjuoksua, mutta asettaa lajina hyvin spesifiset vaatimukset taidollisissa ja psyykkisissä ominaisuuksissa. Suunnistajalla täytyy olla hyvä itsetuntemus ja -luottamus pystyäkseen kehittämään omaa ajatteluansa. Fyysisesti suunnistuksessa vaaditaan lujan aerobisen kestävyyden ja väsymyksen sietokyvyn lisäksi hyvää laktaatin puskurointikykyä ja taloudellista maastoaskelta. Suunnistajalta vaaditaan myös kohtuullisia voimatasoja, etenkin jalkojen isoista lihasryhmistä. Suunnistustehtävän mukainen ajattelu vaatii sujuvaa automatisoitua toiminnan ohjausta, jota suorituksen hallinta tarvittaessa kontrolloi. Toiminnan ohjaus rakentuu sisäisten mallien ja kokemuksien mukaiseksi. Suunnistajan suorituksen hallinta määrää ulkoisen tai sisäisen häiriötekijän ilmaantuessa, millaiset resurssit suunnistajalla on pitää suunnistusajatus jatkuvana. Psyykkinen valmennus on tähän asti saanut liian vähän painoarvoa perinteisessä suunnistusharjoittelussa ja -valmennuksessa. Huippusuunnistajille ominaista on henkisen valmentautumiseen paneutuminen ja omien psyykkisten voimavarojen tiedostaminen. Psyykkisen valmennuksen ohjelmoinnissa pätee samat periaatteet, kuin muussa valmentautumisessakin. Psyykkisen harjoittelun avulla pyritään luomaan yksilön tarpeiden ja tavoitteiden mukaiset henkiset valmiudet kehittyä sekä urheilijana että ihmisenä.

<< [ previous ] JALKAPALLON LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI

>> [ next ] Golfin lajianalyysi ja valmennuksen ohjelmointi