Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Lajinomaisen ammuntasuorituksen ja fyysisen kunnon seurantajärjestelmän kehittäminen ampumahiihdossa 2004 - 2005

LAJINOMAISEN AMMUNTASUORITUKSEN JA FYYSISEN KUNNON SEURANTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMPUMAHIIHDOSSA 2004 - 2005

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Nummela Ari; Mononen Kaisu; Hynynen Esa; Karinkanta Jari; Kuutti Tomi; Laaksonen Marko; Mikkola Jussi; Nuutinen Asko; Roponen Toni; Salonen Matti; Talkkari Jani; Tummavuori Margareetta; Valleala Riku; Vänttinen Sirpa;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2007
 • Page count: 27
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Keywords: ampumahiihto, ammuntasuoritus, fyysinen kunto, seurantajärjestelmä, suorituskyky, sykevaihtelu
 • Language: Finnish
 • ISBN: 952-99049-2-4
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Tämän projektin tarkoituksena oli: 1) Kehittää ampumahiihtoon lajinomainen menetelmä ammuntasuorituksen analysoimiseksi; 2) Kehittää testijärjestelmä ampumahiihtäjien fyysisen kunnon osatekijöiden seuraamiseksi; 3) Kehittää ampumahiihtäjien kuormittumisen ja palautumisen seurantajärjestelmää. Projektiin osallistui yhteensä 17 ampumahiihtäjää vuosina 2004 ja 2005. Fyysisten omaisuuksien testit ja simuloitu ampumahiihtokilpailu tehtiin Jyväskylän Hipposhallissa elo- ja lokakuussa vuonna 2004, ja kesä- ja elokuussa vuonna 2005. Sen lisäksi ampumahiihtäjien maksimaalinen hapenottokyky testattiin Kolin vaaralla lokakuussa 2005 ja sykeseuranta toteutettiin Levin leirillä loka-marraskuussa 2005. Simuloidussa kilpailussa jokaisen hiihto-osuuden jälkeen urheilija ampui viisi laukausta pystyasennosta. Ammuntasuorituksen aikana ampumahiihtäjiltä mitattiin tähtäyskuvio, ampumatulos, sydämen syke, rintakehän liike, liipaisinvoima ja kehon tasapaino. Lisäksi ampujaa kuvattiin edestä ja sivulta ammunnan aikana. Kaikista mitatuista muuttujista koostettiin urheilijoille ja valmentajille CD-palaute, jota he hyödynsivät ammunta suorituksen kehittämisessä. Kokemusten perusteella käytetty mittausjärjestelmä on käyttökelpoinen ampumahiihtäjien ammuntasuorituksen kehittämiseksi. Tulevaisuudessa testaaminen ammuntasuorituksen testaaminen pitäisi olla kolmivaiheinen: perusammuntasuorituksen testaaminen leposyketasolla, lajinomaisen ammunnan testaaminen leposyketasolla ja lajinomaisen ammunnan testaaminen rasituksessa. Fyysisten ominaisuuksien testeiksi valittiin maksimaalinen anaerobinen rullahiihtotesti (MAST) ja 2 x 2000 m:n tasatyöntötesti rullasuksilla radalla. Projektin tulokset osoittivat, että testit mittaavat hermo-lihasjärjestelmän suorituskykyisyyttä (MAST), taloudellisuutta ja maksimaalista hapenottokykyä (tasatyöntötesti). Ainoa merkittävä kestävyys-suorituskykyyn vaikuttava ominaisuus, joka jää näillä testeillä määrittämättä on kynnysominaisuudet. Projektista saatujen kokemusten perusteella suositellaan testausta kesäkuussa peruskuntokaudella ja elokuussa ennen lumi- ja korkean paikan harjoitteluleirejä sekä marras-joulukuulla, jolloin kaikkien ominaisuuksien pitäisi olla parhaalla mahdollisella tasolla. Kuormittumisen ja palautumisen seuranta tehtiin sydämen sykevälitiedoista, jotka kerättiin sekä harjoituksista että yölevosta Suunnon t6 rannetietokoneilla. Syketiedostot analysoitiin Firstbeatin Hyvinvointianalyysiohjelmalla. Harjoitusten kuormittavuus määritettiin EPOC:in avulla ja stressiä sekä palautumista kuvattiin stressi- ja palautumisindekseillä. Uusilla menetelmillä pystytään yösykkeestä määrittämään kuinka kuormittavan harjoituksen urheilija on tehnyt edeltävän päivän aikana. Tätä menetelmää suositellaan urheilijoille kuormittumis- ja palautumistilan seurantaan.

<< [ previous ] Ecomomic impacts of the Helsinki 2005 World Championships In Athletics

>> [ next ] Mies- ja poikalentopalloilijoiden hyppysyötön biomekaaninen analyysi