Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Yleisurheilun mm2005-kisojen aluetaloudelliset vaikutukset

YLEISURHEILUN MM2005-KISOJEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Laakso, Seppo; Kilpeläinen, Päivi; Kostiainen, Eeva; Susiluoto, Ilkka;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2006
 • Page count: 129
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Keywords: talous, urheilu, suurtapahtuma, yleisurheilu, rahoitus
 • Language: Finnish
 • ISBN: 952-99049-6-7
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Tämä tutkimus on tehty opetusministeriön toimeksiannosta ja rahoituksella, osana laajempaa suurtapahtumien yhteiskunnallista vaikuttavuutta selvittävää tutkimuskokonaisuutta. Tutkimuksen valvonnasta ja koordinoinnista on vastannut Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus. Toimeksiantajien odotuksena on ollut saada vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: - Minkälaisten mekanismien kautta urheilun suurtapahtumien taloudelliset vaikutukset syntyvät? - Kuinka suuria taloudellisia vaikutuksia Helsingin vuoden 2005 yleisurheilun MM-kisat aiheuttivat ja miten vaikutukset kohdentuivat eri osapuolille? - Miten MM2005-kisojen taloudellisista vaikutuksista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää tulevien suurtapahtumien järjestämisessä ja rahoittamisessa? Tutkimuksen tekijöiden kannalta projekti on ollut äärimmäisen kiinnostava ja haastava. Esitämme lämpimät kiitokset opetusministeriölle sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskukselle viisaasta panostamisesta ajankohtaiseen ja tärkeään tutkimusteemaan. Erityisesti kiitämme tutkimuskokonaisuuden koordinaatioryhmän puheenjohtajaa, opetusministeriön ylijohtaja Harri Syväsalmea, liikuntaneuvos Seppo Paavolaa sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen johtajaa Jukka Viitasaloa edellytysten järjestämisestä tutkimuksen tekemiselle ja julkaisemiselle. Kiitämme professori Heikki A. Loikkasta hyvistä neuvoista ja kommenteista sekä kaikkia koordinaatioryhmän ja tutkimuksen ohjausryhmän jäseniä antoisista keskusteluista ja positiivisesta palautteesta tutkimuksen kuluessa. Tutkimuksen tekeminen ei olisi ollut mahdollista ilman monipuolisia aineistoja kisoihin liittyvästä toiminnasta, taloudesta ja kisavieraista. Kiitämme kisaorganisaatiota, erityisesti talousjohtaja Arto Kuusistoa, raporteista, aineistoista ja vastauksista kysymyksiimme koskien kisojen järjestämistä ja taloutta. Kiitämme Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien, Stadion-säätiön, Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan sekä lukuisten muiden kisojen sidosryhmien edustajia raporteista ja aineistoista sekä haastatteluilla saaduista arvokkaista tiedoista. Kiitämme haastattelututkimuksiin osallistuneita kisojen yhteistyöyrityksiä ja matkailua palvelevia yrityksiä positiivisesta suhtautumisesta tutkimukseen sekä haastatteluilla saaduista arvokkaista tiedoista. Kiitämme myös Laurea ammattikorkeakoulun lehtori Anu Eteläahoa ja opiskelijoita kisavieraiden haastatteluista sekä Tietoykkönen Oy:tä hyvin toteutetuista yrityshaastatteluista. Kiitämme Tilastokeskuksen asiakaskohtaista suhdannepalvelua toimialakohtaisista liiketoimintakuvaajista, jotka ovat kansainvälisesti verrattuna ainutlaatuisia tämäntyyppisissä tutkimuksissa.

<< [ previous ] Kuormittuminen ja palautuminen yksittäisissä harjoituksissa sekä kahdeksan viikon harjoittelujakson aikana harjoittelemattomilla

>> [ next ] Maastohiihdon kuormitusseurannan kehittämisprojekti vuoteen 2006 / Torino