Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Koronavirustartunnat urheiluseuroissa

KORONAVIRUSTARTUNNAT URHEILUSEUROISSA

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Valtonen M., Raussi V., Pesonen E., Lehto J., Mjösund K. & Ihalainen J.;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2020
 • Page count: 15
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-7290-22-4
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Written in cooperation with these organizations: Jyväskylä yliopisto
 • Abstract: COVID-19 pandemia on vaikuttanut monen urheilijan elämään. Liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset ovat hidastaneet koronaviruksen leviämistä. Samaan aikaan rajoitukset ovat hankaloittaneet kilpa- ja huippu-urheilun toimintaa. Pandemian aikana on opittu paljon sekä koronaviruksesta että sen tartuntareiteistä. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoivat, että kansallisesti tartunnan lähteen jäljitys oli tämän aineiston keruun aikana (viikko 44) onnistunut noin 60–65 % tapauksista, kun raportin kirjoitushetkellä (viikko 47) saatiin tartuntalähde selvitettyä noin puolessa tapauksista. Yleisesti ottaen yli puolet (55 %) jäljitetyistä tartunnoista on tapahtunut samassa taloudessa asuvilla ja yksityiselämän sosiaalisissa tilanteissa. Työpaikkojen osuus tartunnan lähteenä on myös huomattava ja niiden määrä on syksyn 2020 aikana noussut. Tartuntoja on STM:n ja THL:n raportin mukaan tapahtunut myös harrastustoiminnassa. Harrastustoiminta (johon kuuluvat myös muut kuin liikuntaharrastukset) tartunnan lähteenä on raportoitu viikosta 43 lähtien ja tartuntojen prosentuaalinen osuus kaikista tartunnoista on ollut 5–10 %. Esimerkiksi viikolla 44 (9.11.–15.11.) harrastustoiminnasta saatujen tartuntojen osuus oli noin 5 % kaikista tartunnoista. THL:n raportin mukaan suurin osa joukkoaltistumisista on tapahtunut oppilaitoksissa ja vapaa-ajan harrastuksissa. Syksyn 2020 aikana noin 30 % kaikista tartunnoista on havaittu jo karanteenissa olevilla henkilöillä. Tarkempaa tietoa jatkotartuntojen osalta THL on raportoinut varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta, jossa altistuneista tartunnan on saanut varhaiskasvatuksessa 1,4 % ja peruskoulussa 1,1 % altistuneista silloin, kun altistaja on lapsi tai oppilas ja vastaavasti 2,0 % ja 4,2 % silloin, kun altistaja on ollut aikuinen. On hyvä huomioida, että tieto altistumisista ja jatkotartunnoista täydentyy jatkuvasti. Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskuksen johtamassa selvityksessä tavoitteena oli tarkastella, kuinka yleisiä altistumistilanteet ja niistä johtuneet karanteenit urheilun seuratoiminnassa ovat ja kuinka paljon koronatartuntoja ja altistumisiin liittyviä jatkotartuntoja on urheiluseurojen tiedossa. Selvitys toteutettiin kyselyn avulla, jossa kartoitettiin urheiluseuroissa tiedossa olevia tartunta- ja altistumistilanteiden määrää sekä tilanteita, joissa altistuminen on mahdollisesti tapahtunut. Selvityksen tarkoituksena oli myös yrittää kuvata, eroavatko urheilulajit koronaviruksen leviämisriskin suhteen. Tarkastelun kohteena olivat yksilö- ja joukkuelajien väliset erot sekä ulko- ja sisälajien väliset erot altistumistilanteiden ja jatkotartuntojen esiintyvyydessä. COVID-19 tartuntatapausten ilmaantuvuutta tarkasteltiin myös eri ikäryhmissä (lapset, juniorit, aikuiset) ja harrastetasoissa (kilpa ja harraste). Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin koronatapauksien esiintyvyyttä urheiluseuroissa sairaanhoitopiirialueittain sekä seuroissa toteutettuja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä liittyen viruksen leviämiseen. Selvityksellä pyrittiin saamaan paras mahdollinen kokonaiskuva koronaviruksen leviämisestä suomalaisessa urheilussa nopealla aikataululla. Tämä tieto voi auttaa kohdentamaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä urheilun seuratoiminnassa.

<< [ previous ] Urheiluyläkoulukokeilun 2017–2020 loppuarviointi