Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus > Theses > University of applied sciences theses > Psyykkisen valmennuksen koulutusmateriaali suomen cheerleadingliitolle

PSYYKKISEN VALMENNUKSEN KOULUTUSMATERIAALI SUOMEN CHEERLEADINGLIITOLLE

  • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
  • Writer(s): Snellman, Kia;
  • Publisher: Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus
  • Published: 2019
  • Page count: 83
  • Type: Theses, University of applied sciences theses
  • Research method: Literature review
  • Keywords: Psyykkinen valmennus, cheerleading, psyykkiset taidot, psyykkisen valmentautumisen tekniikat, joukkuehenki
  • Language: Finnish
  • Abstract: Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toimia pohjana Suomen Cheerleadingliiton psyykkisen valmennuksen koulutusmateriaalille. Tavoitteena oli luoda valmis produkti eli koulutusmateriaali psyykkiseen valmennukseen liittyen, joka sisältää teoriaosuuden sekä käytännönosuuden. Suomen Cheerleadingliitolla ei ole psyykkiseen valmennukseen keskittyvää koulutusta, joten tästä syystä kyseinen tuotos on todella ajankohtainen ja tulee tarpeeseen. Suomen Cheerleadingliitolle tehty koulutusmateriaali pohjautuu Crespon ym. (2006) tekemään käsitteelliseen jakoon psyykkisistä taidoista ja psyykkisen valmennuksen tekniikoista. Työssä esitellään psyykkisiä taitoja sekä valmentautumisen tekniikoita, joiden avulla valmentaja voi kehittää urheilijoiden psyykkisiä taitoja. Psyykkisinä taitoina käsitellään motivaatiota, tunteiden käsittelyä kilpaurheilussa, keskittymistä sekä ajatuksia ja mielikuvia. Psyykkisen valmentautumisen tekniikoista materiaalissa esitellään tavoitteiden asettaminen, itseluottamus, itsepuhe, hengitys ja rentoutuminen, mielikuvat, kilpailuun valmistautuminen, kilpailutilanteiden hallinta sekä huippusuoritukset ja flow. Isompana kokonaisuutena tuotoksessa nostetaan myös esiin vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet. Cheerleading on joukkuelaji, jossa lähes kaikki tehdään yhdessä. Materiaalissa tarkastellaan joukkuehengen luomista ja sen merkitystä sekä valmentajan ja urheilijan välistä ihmissuhdetta. Opinnäytetyön lopputuotos eli psyykkisen valmennuksen koulutusmateriaali tarjoaa kattavan ja monipuolisen tietopankin cheerleading valmentajille sekä konkreettisia harjoitteita, joiden avulla valmentajat voivat kehittää joukkueen ja urheilijoiden yksilöllisiä psyykkisiä taitoja. Koulutuksen on tarkoitus toimia hyvänä perustana psyykkisten taitojen ja tekniikoiden harjoittamiseen. Koulutuksen on tarkoitus sopia kaikkien ikäryhmien ja tasojen valmentajille. Psyykkisen valmennuksen materiaali on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 alusta. Koulutukseen voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet cheerleading valmentajat. Tavoitteena on lisätä valmentajien tietämystä psyykkisestä valmennuksesta sekä tarjota valmentajille käytännönharjoitteita, joita he voivat viedä eteenpäin urheilijoille.

<< [ previous ] Liikkuvuusharjoitteluopas kehitysvammaisille hypertonisille kestävyysjuoksijoille

>> [ next ] Suomalaisten fitnessurheilijoiden yleisimmät urheiluvammat fysioterapian tiedonlähteenä