Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus > Theses > University of applied sciences theses > Yläkouluikäisten urheilijoiden psyykkisen valmennuksen abc

YLÄKOULUIKÄISTEN URHEILIJOIDEN PSYYKKISEN VALMENNUKSEN ABC

  • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
  • Writer(s): Hokka, Leo; Sarpola, Elias;
  • Publisher: Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus
  • Published: 2019
  • Page count: 53
  • Type: Theses, University of applied sciences theses
  • Research method: Literature review
  • Keywords: drop-out, nuoret, psyykkinen valmennus, sisäinen motivaatio
  • Language: Finnish
  • Abstract: Opinnäytetyömme käsittelee yläkouluikäisten urheilijoiden psyykkistä valmentamista. Työmme on toiminnallinen ja sitä on tukemassa käytännöllinen opas. Se toimii työkaluna valmentajille sekä vanhemmille. Oppaamme tarkoituksena on antaa tietoa sekä keinoja psyykkiseen valmentamiseen ja sen kehittämiseen, joiden avulla voidaan ennaltaehkäistä nuorten drop-out-ilmiötä. Työn toimeksiantajana toimii rovaniemeläinen salibandyseura Santa’s United. Heidän toiveensa mukaisesti työmme tulisi olla mahdollisimman käytännönläheinen sekä toimia työkaluna uusille, sekä vanhoille seuran valmentajille. Aloitimme tiedonkeruun haastattelemalla psyykkisen valmennuksen-alan asiantuntijoita yhteistyössä toimeksiantajan, sekä ohjaavan opettajan kanssa. Tiedonkeruumme on painottunut kansainvälisiin ja kotimaisiin lähteisiin. Koemme, että työstämme on liikunta-alalle merkitystä yleisellä tasolla. Valitsemastamme aiheesta ei löydy montaa opinnäytetyötä. Aiheesta tehdyt työt eivät sisällä juurikaan käytännönläheisiä ohjeita tai keinoja, joilla psyykkistä valmen-nusta pystyisi tukemaan ruohonjuuritason valmennustoiminnassa. Käytämme työmme pohjana urheilupsykologian, sekä nuorten kehityspsykologian merkittävimpiä teoksia selventämään nuoren kehitysvaiheita ja kykyä kehittää omia psyykkisiä taitoja. Paneudumme työssä myös yhteen tämän päivän ongelmista yläkouluikäisten valmennuksessa, drop-out-ilmiöön. Tuomme esille keinoja, jolla drop-out-ilmiötä voidaan ennaltaehkäistä. Tiedonhakumme avulla tuomme esille sisäisen motivaation vaikutuksen nuoren psyykkiseen valmenta-miseen ja tämän tiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen ruohonjuuritason valmentamisessa.

<< [ previous ] Alaraajavammojen ennaltaehkäisy juniorijääkiekossa: opas valmentajille

>> [ next ] Jääkiekkomaalivahtien lonkkavammat ja niiden ennaltaehkäisy