Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus > Theses > University of applied sciences theses > Kasvuikäisten naistelinevoimistelijoiden rasitusperäiset yläraajavammat ja niiden ennaltaehkäisy

KASVUIKÄISTEN NAISTELINEVOIMISTELIJOIDEN RASITUSPERÄISET YLÄRAAJAVAMMAT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY

  • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
  • Writer(s): Syvänen, Kati;
  • Publisher: Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus
  • Published: 2019
  • Page count: 35
  • Type: Theses, University of applied sciences theses
  • Research method: Literature review
  • Keywords: telinevoimistelu, rasitusvammat, yläraajavammat, ennaltaehkäisy
  • Language: Finnish
  • Abstract: Naisten telinevoimistelu on vaativa laji, jossa huipulle pääsemiseksi harjoittelu tulisi aloittaa jo alle kouluikäisenä ja harjoitusmäärät ovat jo kasvuiässä suuria. Lajiin liittyvä suuri biomekaaninen kuormitus ja toistuvat suoritukset asettavat kasvuikäisten kypsymättömän luuston alttiiksi ylikuormittumiselle ja rasitusvammoille. Telinevoimistelussa on paljon kuormitusta myös yläraajoille, sillä myös yläraajat toimivat painoa kantavina raajoina erilaisissa voimisteluliikkeissä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat tyypillisimpiä kasvuikäisten naistelinevoimistelijoiden yläraajan rasitusvammoja ja keinoja niiden ennaltaehkäisyyn. Aiheesta pidettiin valmentajakoulutus Porin Tarmon telinevoimisteluvalmentajille ja sen tarkoitus oli lisätä valmentajien tietoutta ja tätä kautta pienentää voimistelijoiden vammariskiä. Naisten telinevoimistelussa yläraajavammat esiintyvät ranteen ja kyynärpään alueella. Kasvuikäisillä urheilijoilla luiden kasvulevyt ovat tyypillisimmin vammautuva alue, sillä kasvualueet ovat luuston heikoin kohta. Ranteen kiputila on nuorilla voimistelijoilla hyvin yleinen. Toistuva kompressiorasitus distaalisen radiuksen kasvulevyyn voi aiheuttaa eriasteisia muutoksia aina lievästä kivusta radiuksen kasvulevyn ennenaikaiseen sulkeutumiseen saakka. Kyynärpään kiputilat voivat aiheutua vetorasituksesta johtuvasta apofyysin ärsytyksestä tai humeruksen capitellumin epifyysin kompressiorasituksesta, joka voi johtaa vakavampaan kyynärpään osteokondriitti dissecans:iin (OCD). Telinevoimistelun yläraajavammojen ennaltaehkäisyssä on keskeistä, että voimistelijan fyysiset ominaisuudet vastaavat lajin vaatimuksia ja suoritustekniikka on optimaalinen. Useissa telinevoimisteluliikkeissä vaaditaan huomattavan suurta olkanivelten liikkuvuutta verrattuna tavallisiin toimiin, joten liikkuvuuden harjoittamiseen tulee kiinnittää erityishuomiota. Liikkeiden tulee olla hallittuja myös suurilla liikelaajuuksilla ja riittävä lapatuki on tässä oleellisessa roolissa.

<< [ previous ] Nuoren jääkiekkoilijan fysiikkaharjoittelu pituuskasvun eri vaiheissa: Yksilöllinen, vammariskiä pienentävä ja pelaajaa kehittävä harjoittelu

>> [ next ] Alaraajavammojen ennaltaehkäisy juniorijääkiekossa: opas valmentajille