Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus > Theses > University of applied sciences theses > Nuoren jääkiekkoilijan fysiikkaharjoittelu pituuskasvun eri vaiheissa: yksilöllinen, vammariskiä pienentävä ja pelaajaa kehittävä harjoittelu

NUOREN JÄÄKIEKKOILIJAN FYSIIKKAHARJOITTELU PITUUSKASVUN ERI VAIHEISSA: YKSILÖLLINEN, VAMMARISKIÄ PIENENTÄVÄ JA PELAAJAA KEHITTÄVÄ HARJOITTELU

  • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
  • Writer(s): Ikonen, Arto; Jokinen, Erno;
  • Publisher: Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus
  • Published: 2019
  • Page count: 57
  • Type: Theses, University of applied sciences theses
  • Research method: Literature review
  • Keywords: juniorijääkiekko, pituuskasvun seuranta, pituuskasvun huippuvaihe, biologinen ikä, rasitusvammat, fysiikkaharjoittelu
  • Language: Finnish
  • Abstract: pinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää viimeisimmän tutkimustiedon perusteella, miten juniorijääkiekkoilijoiden tulisi harjoitella pituuskasvun aikana pelaajaa kehittäen ja vammariskiä minimoiden. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda opas tärkeimmistä huomioon otettavista tekijöistä junioripelaajien pituuskasvun aikaisen harjoittelun suunnittelussa Junior Pelicans valmentajien käyttöön. Opas sisältää suo-situkset pituuskasvun seurantaan, alkulämmittelyyn ja loppujäähdyttelyyn sekä tär-keimmät huomioitavat tekijät juniorijääkiekkoilijan fysiikkaharjoitteluun ennen pituus-kasvun huippuvaihetta, sen aikana ja sen jälkeen. Tutkimusten ja kirjallisuuden mukaan pituuskasvun vaiheen tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää nuoren urheilijan harjoittelua suunniteltaessa. Pituuskasvun vaiheen perusteella pelaajat tulee jakaa kolmeen eri ryhmään, joissa harjoittelu tapahtuu yksilöllisesti pelaajien kehitysvaiheen mukaan. Harjoittelun yksilöinti nuoren urheilijan pituuskasvun aikana vähentää merkittävästi erityisesti rasitusperäisten vammojen sekä akuuttien vammojen riskiä. Pituuskasvun huippuvaiheessa olevat pelaajat ja pelaajat, joiden biologisen kasvun kehitys on myöhäisempää, ovat kaikista alttiimpia vammoille.

<< [ previous ] Palautumisen edistäminen jalkapallossa: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

>> [ next ] Kasvuikäisten naistelinevoimistelijoiden rasitusperäiset yläraajavammat ja niiden ennaltaehkäisy