Jyväskylän yliopiston liikuntabiologia > Seminar assignments > Crossfit kilpaurheilulajina : lajianalyysi ja valmentautuminen

CROSSFIT KILPAURHEILULAJINA : LAJIANALYYSI JA VALMENTAUTUMINEN

  • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
  • Writer(s): Pasanen, Riikka;
  • Publisher: Jyväskylän yliopiston liikuntabiologia
  • Published: 2016
  • Type: Seminar assignments
  • Research method: Literature review
  • Language: Finnish
  • Abstract: Lajin ominaispiirteet. CrossFit on jatkuvasti vaihtelevaa, korkean intensiteetin toiminnallista harjoittelua. Laji pyrkii kehittämään kaikkia fyysisen suorituskyvyn 10 osa-aluetta: 1) hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä (kestävyyttä), 2) kestovoimaa, 3) maksimivoimaa, 4) notkeutta ja liikkuvuutta, 5) nopeusvoimaa, 6) nopeutta, 7) koordinaatiota, 8) ketteryyttä, 9) tasapainoa ja 10) tarkkuutta. CrossFitissa yhdistetään elementtejä niin painonnostosta, voimistelusta kuin aerobisesti ja anaerobisesti voimakkaasti kuormittavista harjoituksista. Lajin fyysiset vaatimukset. CrossFitissa vaaditaan niin voimaa, kestävyyttä kuin nopeuttakin. Ennen kaikkea CrossFit -urheilijalle näyttäisi kuitenkin olevan hyötyä hyvästä kestovoimasta sekä anaerobisesta kapasiteetista. Urheilijan tulee kyetä suorittamaan liikkeitä väsyneenä ja puskuroimaan kehoon kertyvää happamuutta pois tehokkaasti. Suurin osa lajin vaatimuksista kohdistuu 5–10 minuutin suorituksiin, joissa yhdistyy useita eri liikkeitä vaihdellen aina kehonpainoliikkeistä painojen kanssa suoritettaviin liikkeisiin. CrossFitissa tuleekin pystyä myös vaihtamaan nopeasti liikkeestä toiseen ja kuormittavien kilpailupäivien takia myös palautumaan tehokkaasti. Lajin psyykkiset vaatimukset. CrossFit -kilpailuiden luonteeseen kuuluu niiden ennalta arvaamattomuus, eivätkä urheilijat useinkaan saa tietää kisoissa tehtäviä lajeja kuin vasta kilpailupäivänä. Urheilijoiden tulee kyetä sietämään stressiä sekä suoriutumaan hyvin myös paineen alla. Lisäksi lajit ovat usein erittäin vaativia ja raskaita, joten urheilijan tulee kyetä suoriutumaan myös erittäin väsyneenä ja omata erinomainen irtiottokyky. Joissain lajeissa myös taktinen osaaminen on tärkeää, joten urheilijan tulee tietää omat rajansa ja heikkoutensa, jotta suoriutuminen olisi optimaalista. Kilpailujärjestelmä. CrossFitin niin sanottuihin MM-kilpailuihin, CrossFit Gameseihin, karsitaan kahden vaiheen kautta. CrossFit Openit ovat kaikille avoimet karsinnat, jonka lajit suoritetaan omatoimisesti ja jokaiselta määrätyltä alueelta pääsee 10–30 parasta urheilijaa CrossFit Regionalseihin, jotka järjestetään kahdeksalla eri alueella. Jokaisen alueen viisi parasta urheilijaa pääsee etenemään CrossFit Gameseihin, joiden voittaja kruunataan vuosittain tittelillä ”The Fittest on Earth” -maailman kovakuntoisin. Valmennuksen ohjelmointi. Huipulla kilpailevan CrossFit -urheilijan ohjelmointi muodostetaan kauden pääkilpailujen, CrossFit Gamesien perusteella. Paras ohjelmointi CrossFitia ajatellen vaikuttaisi olevan harjoittelun jaksottaminen, eli ns. blokkiperiodisaatio, sillä lajissa täytyy harjoitella useita eri ominaisuuksia. Samassa harjoittelujaksossa on hyvä välttää sellaisten ominaisuuksien harjoittelua, jotka aiheuttavat vastakkaisia harjoitusvasteita. Lisäksi yksittäisen harjoituksen sisäinen harjoitusjärjestys on hyvä suunnitella optimaaliseksi. Valmennuksen ohjelmoinnissa harjoittelua tukevat lisäksi optimaalinen ravinto, riittävä uni sekä muut palautumismenetelmät.

<< [ previous ] Koripallon lajianalyysi ja valmennuksen ohjelmointi

>> [ next ] Salibandyn maalivahtipelin pelipaikka-analyysi ja valmennuksen ohjelmointi