Siirry sisältöön
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu > Theses > University of applied sciences theses > Sponsorointi, yhteistyö yksilöurheilijan ja yrityksen välillä

SPONSOROINTI, YHTEISTYÖ YKSILÖURHEILIJAN JA YRITYKSEN VÄLILLÄ

  • Open full article: File on our server  Add to shelf
  • Writer(s): Paunonen, Venla;
  • Publisher: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
  • Published: 2015
  • Page count: 55
  • Type: Theses, University of applied sciences theses
  • Research method: Experimental
  • Keywords: sponsorointi, urheilu, markkinointi, yksilöurheilu, työelämä
  • Language: Finnish
  • Abstract: Opinnäytetyö käsittelee sponsorointia, ja tarkastelun kohteeksi on otettu yksilöurheilijan ja yrityksen välinen yhteistyö. Tutkimuksen ydinkysymyksiä ovat; kohtaavatko yritysten ja yksi-löurheilijoiden tavoitteet sponsoriyhteistyössä ja miten kyselyyn vastanneet urheilijat näkevät työelämään valmistautumisprosessinsa. Sponsoroinnilla tarkoitetaan kahden osapuolen välistä markkinointiyhteistyötä. Sponsorointi on osa liiketoimintaa ja tarkemmin ajateltuna markkinointia. Sponsorointi eroaa muista markkinoinnin keinoista välillisen vaikuttajan ansiosta, eli sponsoroitavan kohteen. Välillisen vaikuttajan ansiosta markkinoinnista saadaan persoonallista ja siitä voi parhaimmillaan kehittyä yritykselle kilpailuetu. Yleisin sponsoroinnin kohde on urheilu. Muita kohteita ovat esim. tapahtumat ja kulttuuri. Sponsoroinnilla halutaan viestiä yrityksen yhteisvastuullisuudesta, kehittää brändi-imagoa ja todistaa yrityksen arvoja. Urheilusponsorointi tuo markkinointikanavana positiivista ja pirteäluonteista imagoa yritykselle. Urheilusponsoroinnissa piilee paljon uhkia, jos esimerkiksi sponsoroitava joukkue häviää monia otteluita tai sponsoroitava urheilija loukkaantuu vakavasti. Kaikki sponsoroinnin kohteen käytös voidaan helposti linkittää yritykseen ja sen imagoon. Urheilijat saattavat joskus kohdata ongelmia työelämään siirryttäessä. Koska urheilu vie paljon aikaa ja urheilijan on harvoin kannattavaa työskennellä täysipäiväisesti, ei urheilija ole välttämättä samalla viivalla työpaikkaa haettaessa esimerkiksi työkokemusta ajatellen. Tutkimuksesta selvisi, että moni yksilöurheilija olisi valmis tekemään sponsoriyhteistyönsä eteen enemmän mitä sopimus vaatii. Urheilijat kokevat, että omia osaamisalueita voitaisiin hyödyntää enemmän. Osa urheilijoista kokee, että joitain ongelmia saattaa esiintyä työelämään siirryttäessä. Ongelmia voi tuottaa esimerkiksi vähäinen työkokemus tai huonot verkostot työelämään.

>> [ next ] Vantaan kaupungin yläkoulujen Urhea-toiminnan kehittäminen oppilaiden ja huoltajien kokemusten perusteella