Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä

TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Mononen, Kaisu; Aarresola, Outi; Sarkkinen, Pasi; Finni, Jarkko; Kalaja, Sami; Härkönen, Asko; Pirttimäki, Mikko;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2014
 • Page count: 146
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-72-3
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Written in cooperation with these organizations: Jyväskylä yliopisto, Suomen Olympiakomitea, VALO ry
 • Abstract: Nuorten tavoitteellinen kilpaurheilu koskettaa satoja tuhansia suomalaisia: urheilevia nuoria, valmentajia, seuratoimijoita, vanhempia, opettajia ja monia muita toimijoita. Silti urheilutoiminnassa ei ole selkeää kuvaa siitä, mitä nuorten urheilun pitäisi olla, miten se olisi nuorille kiinnostavaa ja miten se täyttäisi myös huippu-urheilun vaatimukset. On tuntunut mahdottomalta sovittaa nuorten haluja, nuorisokasvatuksellisia asioita ja huippu-urheilusta johdettuja kehittymisen vaatimuksia. On unohtunut, että näiden asioiden ei tarvitse olla aina toisiaan poissulkevia. Tämän asiantuntijatyön tarkoitus on korjata tätä käsitystä, ja omalta osaltaan edistää paremman, nuorten tavoitteellisen kilpaurheilutoiminnan tulevaisuutta. Urheilijanpolun valintavaiheen asiantuntijatyö on osa huippu-urheilun muutosprosessia ja keskittyy 13􀐾19-vuotiaiden tavoitteelliseen kilpaurheiluun. Valintavaihe sijoittuu lapsuusvaiheen ja huippuvaiheen välille. Työn suunnittelu käynnistyi Lasten urheilun asiantuntijatyön (Finni ym., 2012) jatkoksi loppuvuodesta 2012. Työn aikana on huippu-urheilun muutosryhmä lopettanut ja Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö aloittanut toimintansa. Muutokset järjestökentässä ovat vaikuttaneet myös tämän asiantuntijatyön etenemiseen ja erilaisiin tarpeisiin urheilukentässä, sekä työstössä mukana olevien kokoonpanoon. Työn viimeistely on tehty pääasiassa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa. Työhön on kirjoittanut nelisenkymmentä tutkijaa, asiantuntijaa tai käytännön toimijaa hyvin monelta eri alalta. Kirjoittajille on haluttu antaa mahdollisuus lähestyä asiaa itselleen ja alalleen omaleimaisella otteella. Työssä tämä näkyy näkökulmien ja tyylien runsautena. Asiantuntijatyötä on luettava valintavaiheen yleisesityksenä. Vaikka työ on rajattu koskemaan 13􀐾19-vuotiaita, on tiedostettu, että valintavaihe ei rajaudu kaikissa lajeissa juuri näihin ikävuosiin. Lisäksi yksilöllistä vaihtelua on poluissa tietenkin aina. Asiantuntijatyössä keskitytään tarkastelemaan lapsuusvaiheen laatutekijöiden jalostumista huippu-vaiheen menestystekijöiksi, sekä tätä kehitystyötä tukevaa toimintaympäristöä. Nämä laatutekijät ovat tärkeitä lajista riippumatta. Asiantuntijatyö alkaa luvulla Urheilijan polun valintavaiheen tiivistelmä ja johtopäätökset, jossa on tiivistetty työn keskeisimmät asiat ja johtopäätökset. Kiireisimmät lukijat voivat perehtyä vain tähän ensimmäiseen lukuun. Varsinainen työ on jaettu kahteen osaan: Asiantuntijatyön ensimmäinen osa käsittelee laatutekijöiden muuttumista menestystekijöiksi sekä toimintaympäristöä. Toisessa osassa puolestaan esitellään eri tutkimuksista saatuja tuloksia suomalaisten nuorten urheiluun liittyen. Valintavaiheen asiantuntijatyö on tarkoitettu urheilutoimijoille nuorten urheilun kehittämiseen ja muille nuorten urheilusta kiinnostuneille. Työstössä on lähestytty nuorten urheilua ja Urheilijanpolun valintavaihetta hyvin monesta eri näkökulmasta. Lukijalle lukuisat lähestymistavat eivät ehkä ihan heti jäsenny selkeäksi kokonaisuudeksi. Väistämättä jokainen kuitenkin löytää itselleen jotain uutta ajateltavaa, oppii tai ymmärtää jotain tärkeää. Pikku hiljaa tuumista punoutuu toimia, joita voi ryhtyä toteuttamaan omassa työskentely-ympäristössään. Ihan jokainen voi haastaa itsensä ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla. Tavoitteena on kehittää entistä kannustavampaa ja toimivampaa polkua urheilevalle nuorelle!

<< [ previous ] Aikuisurheilijoiden sosioekonominen asema ja taloudelliset tukijärjestelmät

>> [ next ] KASVA URHEILIJAKSI JYVÄSKYLÄSSÄ -HANKKEEN PROSESSIARVIOINTI LUKUVUODELTA 2013-2014